Media internetowe

Obszary aktywności Centrum EFEKTY dotyczą różnych obszarów we własnych mediach internetowych oraz zarządzanych kanałach social media docierających rocznie do 4 000 000 użytkowników generujących 15 000 000 reakcji.

Studia.pl

Studia.pl – obszerne kompendium wiedzy, z którego korzystają zarówno kandydaci na studia, studenci, jak i absolwenci. W bogatej bazie artykułów znajdują się m.in. poradniki dotyczące wyboru ścieżki edukacji i kariery, zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów, kwestie związane z finansami studenckimi, opisy zawodów oraz treści poświęcone aktualnym wydarzeniom ze środowiska akademickiego.

Kierunki.net

Kierunki.net – portal koncentrujący się na prezentacji programów studiów, a także nowych, ciekawych kierunków i specjalności.

Uczelnie.net

Uczelnie.net – portal zawierający treści związane ze światem akademickim, aktywnością pozadydaktyczną polskich uczelni, aktywnością instytutów badawczych oraz działów R&D sfery biznesu. Zawiera treści związane z popularyzacją nauki, badaniami naukowymi, rozwojem kariery naukowej, współpracą nauki i biznesu oraz materiały na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podyplomowe.Studia.net

Portal Podyplomowe.Studia.net zawiera bogatą ofertę studiów podyplomowych i MBA prowadzonych przez polskie uczelnie państwowe i prywatne.

Forum.Studia.net

Stworzone przez nas Forum.Studia.net to najszersze tematycznie i największe w Polsce specjalistyczne forum dla kandydatów na studia, studentów i absolwentów. Na forum prowadzimy działalność poradniczą, rekomendujemy ciekawe programy studiów, najlepsze uczelnie oraz dostępne ścieżki kariery. Poprzez forum generujemy także zainteresowanie adekwatnymi treściami w całej naszej sieci portali.

Portale regionalne

16 regionalnych portali akademickich – prezentujących ofertę uczelni z poszczególnych województw. Lista

Media społecznościowe

Kanały w mediach społecznościowych to efektywna platforma komunikacyjna, dzięki której możemy skutecznie budować zainteresowanie potencjalnych odbiorców treściami redakcyjnymi w naszych mediach internetowych. W swoich działaniach skupiamy się w głównej mierze na dostarczaniu użytkownikom treści eksperckich oraz materiałów poradnikowych związanych z tematyką edukacyjną i zawodową.