Współpracujemy z uczelniami, firmami, instytucjami i organizacjami studenckimi. Patronatami medialnymi naszych portali obejmujemy m.in.:

Projekty studenckie i edukacyjne, np.

  • Drogowskazy Kariery – ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest efektywna komunikacja między środowiskiem studentów i pracodawców, m.in. poprzez poprawę wiedzy o rynku praktyk i możliwości rozwoju kariery wśród studentów. W ramach projektu na uczelniach w całej Polsce odbywają się warsztaty, debaty i spotkania z ludźmi nauki, polityki i biznesu.

Targi edukacyjne

  • Targi Edukacyjne w Poznaniu, Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Krakowie, Ogólnopolskie Targi Edukacja w Katowicach, Targi Edukacyjne w Lublinie, Podkarpackie Targi Edukacyjne, Targi Edukacja w Kielcach, Targi Akademia w Gdańsku, Promocja Edukacyjna w Toruniu, Łódzkie Targi Edukacyjne, Targi magisterskie Master and More i inne.

Targi kariery, pracy i praktyk , np.

  • Inżynierskie Targi Pracy – organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST targi pracy, stanowiące miejsce spotkania studentów kierunków technicznych i największych pracodawców. W ramach projektu organizowany jest plebiscyt Pracodawca dla Inżyniera, a także warsztaty i spotkania ze specjalistami.

Projekty popularnonaukowe, np.

  • Festiwal Nauki w Krakowie – cykliczne wydarzenie popularnonaukowe organizowane przez uczelnie krakowskie (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny. Jest to święto nauki, obejmujące różne wydarzenia w całym mieście: Festyn Nauki, pokazy, wykłady, warsztaty, wystawy, koncerty i zawody sportowe.

Projekty uczelniane – naukowe i współpracy z biznesem, np.

  • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – cyklicznie organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu olimpiada dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy walczą m.in. o indeks WSL oraz staż w firmie z branży TSL.
  • Wyprawy Naukowe Lasy Świata – projekt realizowany przez Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, umożliwiający najlepszym studentom udział w wyprawach naukowych do najdalszych zakątków świata: Karaiby, Borneo i inne.

Książki i publikacje naukowe, np.

  • Marek Zimniak, Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000, Kraków 2015

Zapraszamy do współpracy.