Popularyzacja nauki

Nasz projekt “Nauka po Lucku” oparty jest na koncepcie fikcyjnej postaci prof. Alberta Lucka. Prezentujemy materiały związane z dokonaniami naukowców, rozwiązującymi wyzwania badawcze w sposób przystępny. Unikamy skrajności - zarówno tabloidowego spłaszczania tematu, jak i hermetycznej formy przekazu dostępnej jedynie dla ekspertów z danej dziedziny nauki.

Granty i projekty naukowe

Coraz więcej beneficjentów projektów naukowych zobowiązanych jest to wychodzenia poza klasyczną metodę ich promowania w postaci eksperckich publikacji w specjalistycznych pismach i podczas konferencji naukowych. Także sami naukowcy doceniają coraz częściej walory promowania swojej pracy naukowej. Wspieramy swoją wiedzą i możliwościami projekty organizowane przez różne instytucje polskie i międzynarodowe.

Kariera w nauce
Staramy się pokazać opinii publicznej, że nauka nie powstaje sama z siebie, ale stoją za nią konkretni ludzie. Dlatego Realizujemy projekt Naukowcy,pl ukierunkowany na przedstawianie sylwetek polskich badaczy, opowiadających o swoim obszarze poszukiwań, swojej drodze naukowej oraz planach rozwoju. Pokazujemy, że “zawód naukowiec” to atrakcyjna ścieżka rozwoju dla młodych ludzi. Staramy się także zaprezentować studia doktoranckie jako atrakcyjną ofertę dla ambitnych absolwentów.

NaukaPoLucku.pl - case study wideo Politechnika Warszawska

Naukowcy.pl - case study wideo Uniwersytet Gdański