Zawód z pasją

Wspieramy działania uczelni ukierunkowane na komunikację z jej absolwentami. Pomagamy w aktywnościach związanych z budową więzi z alma mater, dumę z macierzystej uczelni oraz rozwijać korzyści związane z relacjami z osobami kończącymi daną szkołę wyższą. Prezentujemy specyfikę poszczególnych zawodów oraz ścieżki prowadzące do wykonywania danej profesji. Przedstawiamy sylwetki absolwentów uczelni budujących swoje ścieżki kariery w biznesie, nauce i instytucjach publicznych.

Staże i praktyki

Pokazujemy wartość staży i praktyk studenckich jako części edukacji akademickiej, realizacji programu studiów. Przedstawiamy możliwości rozwoju w oparciu o płatne i bezpłatne programy dla studentów i absolwentów oferowane przez firmy instytucje. Wspieramy studia dualne - łączące tok studiowania z pracą. Umożliwiamy bardziej efektywną współpracę jednostek akademickich, pracodawców oraz potencjalnych stażystów i praktykantów.

Employer branding

Wspieramy działania przedsiębiorstw i instytucji ukierunkowane na budowanie wizerunku wśród studentów, absolwentów oraz kandydatów na studia. Pokazujemy ścieżki rozwoju oraz Wykorzystujemy przedstawicieli firm jako ekspertów wskazujących możliwości rozwoju zawodowego w danej branży. Koncentrujemy naszą aktywność na komunikacji do najbardziej wartościowych kandydatów do pracy spośród studentów i absolwentów.

Zobacz jak to robimy

Smart armor - kamizelka kuloodporna z cieczy

Zawód z pasją: Chemik w Delia Cosmetics