Studia I stopnia

Wspieramy aktywność uczelni i wydziałów związaną z poprawą jakości dydaktyki - w tym pozyskiwaniem jak najlepszych, świadomych kandydatów na studia. Nasza aktywność od lat skoncentrowana jest na długofalowym budowaniu wizerunku studiów - nie tylko wśród maturzystów, ale uczniów młodszych klas - do końcowego etapu szkoły podstawowej włącznie. Wykorzystujemy przy tym różne narzędzia marketingu wiedzy. Dzięki temu nasi partnerzy są w stanie dotrzeć do nieprzypadkowych potencjalnych studentów i pozyskiwać zaangażowanych kandydatów. Zarówno na studia licencjackie i inżynierskie, jak i na jednolite studia magisterskie.

Studia II stopnia
Wspieramy mobilność studentów w ramach systemu bolońskiego, także związaną z wyborem studiów II stopnia. Poszerzamy dotarcie z ofertą studiów magisterskich poza naturalny obszar oddziaływania uczelni i wydziału. Pomagamy kandydatom w budowaniu ścieżek kariery w oparciu o zróżnicowaną ofertę dydaktyczną - zarówno macierzystego kierunku prowadzonego przez naszego Partnera, jak i pomagając w pozyskiwaniu zainteresowania w szerszym kręgu oddziaływania. Dajemy argumenty merytoryczne i emocjonalne wspierające kontynuowanie nauki po studiach I stopnia.
Studia podyplomowe
Wspieramy aktywność uczelni związaną z kształceniem ustawicznym przez całe życie - głównie w oparciu o studia podyplomowe. Pomagamy w budowaniu wizerunku oferty studiów podyplomowych oraz docieranie do kandydatów aktywnie szukających najbardziej korzystnych merytorycznie i finansowo ofert “podyplomówek". Pomagamy w rozwijaniu relacji z partnerami studiów podyplomowych ze sfery biznesu, dostarczając im wartość dodatkową w postaci narzędzi employer branding.

Zobacz jak to robimy

Promocja studiów niemcoznawstwo I stopnia - case study wideo Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Promocja studiów chemicznych I i II stopnia - case study wideo Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki

Promocja studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe - case study wideo Wydział Prawa i Administracji